Ceremonial militar de predare-primire a comenzii Comandamentului comunicațiilor și informaticii

Luni, 1 februarie 2021, a avut loc ceremonia de predare-primire a funcției de comandant al Comandamentului comunicațiilor și informaticii, precum și ceremonia de trecere în rezervă a generalului-locotenent Valentin BECHERU, la sediul Bazei 89 strategică pentru comunicații și informatică.

În prezența șefului Statului Major al Apărării, domnul general-locotenent Daniel PETRESCU, a cadrelor militare din Comandamentul comunicațiilor și informaticii și a comandanților unităților militare subordonate, generalul-locotenent Valentin BECHERU a predat comanda și Drapelul de luptă al comandamentului, generalului de brigadă inginer Nicolae MARIA-ZAMFIRESCU.

În cadrul ceremoniei șeful Statului Major al Apărării l-a felicitat pe generalul-locotenent BECHERU pentru activitatea pe care a avut-o de-a lungul celor peste 38 de ani în uniforma militară și în slujba țării, i-a urat multă sănătate și succes în perioada următoare, iar cu această ocazie i-a înmânat Emblema de Merit în Serviciul Armatei, clasa I, precum și Sabia cu înscrisuri gravate. Ulterior șeful Statului Major al Apărării l-a felicitat pe domnul general de brigadă inginer MARIA- ZAMFIRESCU pentru preluarea comenzii și l-a îndemnat să ducă la îndeplinire proiectele deja începute de predecesorul său, alături de întregul colectiv al comandamentului.  După preluarea comenzii, domnul general de brigadă inginer MARIA-ZAMFIRESCU i-a înmânat domnului general-locotenent BECHERU placheta cu însemnele Comandamentului comunicaţiilor şi informaticii în semn de mulțumire pentru întreaga activitate.

·   Generalul-locotenent Valentin BECHERU - după absolvirea Şcolii militare de ofiţeri activi de transmisiuni Sibiu, în anul 1985, a îndeplinit numeroase funcții de-a lungul carierei, printre care amintim: comandant Pluton la Batalionul 89 transmisiuni, comandant Pluton, comandant Companie, şef de Stat major și comandant de Batalion la Regimentul 48 transmisiuni, ofiţer 2 în Biroul planificare comunicaţii din Secţia comunicaţii din Direcţia comunicaţii şi informatică, comandant al Batalionului 485 transmisiuni, comandant al Batalionului 3 Centre de transmisiuni de sprijin, locţiitor al comandantului la Centrul 89 Principal de transmisiuni și şef Serviciu comunicaţii şi informatică la Comandamentul Logistic Întrunit.

·   În perioadele iunie 2011 - ianuarie 2012 și aprilie - decembrie 2014 a fost comandant al Elementului naţional de sprijin din teatrul de operații Afganistan, o misiune plină de provocări de mare responsabilitate și extrem de dificilă.

·   În anul 2015 a preluat funcția de şef al Direcţiei comunicaţii şi informatică din Statul Major General, iar începând din august 2017 a fost numit comandant al Comandamentului comunicațiilor și informaticii.

Este decorat cu mai multe distincții militare printre care: Ordinul naţional „Pentru Merit” în grad de Cavaler, Ordinul „Virtutea Militară” în grad de Cavaler, Ordinul „Virtutea Militară” în grad de Ofiţer, Medalia „The Army Commendation”, Medalia NATO 5, Insigna „Participant la Misiuni în Străinătate” de două ori, Emblema de merit „În Slujba Păcii” cls. a III-a, Emblema de Onoare a Armatei României, Emblema de Onoare a Statului Major General, Emblema de merit „Ştiinţa Militară” cls. a I-a, Emblema de Onoare a Informaţiilor pentru Apărare, Emblema de Onoare a Medicinei Militare, Emblema de Onoare a Resurselor Umane, Emblema de Onoare a Logisticii, Emblema de Onoare a Comunicaţiilor şi Informaticii, Semnul onorific „În Serviciul Patriei” pentru 25 de ani de activitate.

Generalul-locotenent Valentin BECHERU este absolvent al Academiei de Înalte Studii Militare din 1993, în anul 2005 a obținut titlul de doctor în ştiinţe militare la Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, a absolvit un curs de comandanți de batalioane trupe de transmisiuni în Germania, cursul JOINT şi operaţii multinaţionale, cursul postuniversitar de perfecţionare în conducere strategică nivel JOINT și Programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă securitate şi bună guvernare, toate la Universitatea Naţională de Apărare ”Carol I”.

                        Generalul de brigadă inginer Nicolae MARIA-ZAMFIRESCU a absolvit: Liceul Militar “Tudor Vladimirescu” din Craiova în 1982, Academia Tehnică Militară Facultatea de Electronică și Electrotehnică Militară, specialitatea militară ingineri pentru transmisiuni în 1988, și are de asemenea o serie de cursuri printre care amintim: Curs avansat pentru programatori și utilizatori de mini și microcalculatoare în 1993, Curs comunicații de date în cadrul rețelei naționale de apărare, ambele în cadrul Academiei Tehnice Militare precum, Cursul postuniversitar de perfecţionare în operaţii multinaţionale întrunite 2005 (Advanced Joint Operations Staff Officer Course) precum și Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă securitate și bună guvernare la Universitatea Națională de Apărare "Carol I".

            Din anul 2017, domnul general de brigadă inginer MARIA-ZAMFIRESCU a fost împuternicit și ulterior numit șef al Direcției comunicații și tehnologia informației din cadrul Statului Major al Apărării.

 La finalul ceremoniei generalul-locotenent VALENTIN BECHERU a trecut în revistă și a salutat pentru ultima oară formația în aplauzele colectivului Comandamentului comunicațiilor și informaticii.

Ceremonia s-a desfășurat într-un cadru restrâns, cu respectarea strictă a măsurilor de prevenire și răspândire a virusului SARS-CoV-2.

Colectivul comandamentului îi dorește multă sănătate, viață lungă, plină de împliniri, fericire și bucurii alături de familie și de cei dragi.

   

​    


 

        


                  


Foto: Claudius NICA