Comandamentul Comunicațiilor și Informaticii

         
      
Comandamentul Comunicațiilor și Informaticii este subordonat Statului Major al Apărării. Conduce unitățile din subordine pentru planificarea și desfășurarea operațiilor în infrastructura CIS din responsabilitate în scopul furnizării de servicii de comunicații și tehnologia informației necesare Armatei României la nivel strategic și sprijinului cu sisteme și servicii de comunicații și tehnologia informației la nivel operativ și tactic, concomitent cu menținerea securității cibernetice a infrastructurii utilizate. Totodată, prin Baza 48 Comunicații și Tehnologia Informației, asigură conducerea administrativă pentru participarea la operații în afara teritoriului statului român a modulului NATO DCM „E”/Batalionul 2 Transmisiuni NATO (2NSB) (Modulul NATO de comunicații și informatică dislocabil DCM „E” este integrat în cadrul structurii militare de comandă NATO, este sub comanda operațională a SACEUR și poate fi angajat în operații, anual, pe o perioadă de 6 luni).

Obiectivul fundamental al Comandamentului Comunicațiilor și Informaticii, pentru perioada următoare, îl constituie consolidarea structurilor acestuia în vederea îndeplinirii misiunilor încredințate, conform prevederilor Strategiei Militare a României și a Planului „Armata 2040, etapa I”.