14 Iulie Ziua Transmisioniștilor Militari

        Sărbătorim, la 14 iulie, 147 de ani de la înființarea primei subunități de telegrafie, subunitate ce se înființează la data de 14 iulie 1873, prin Înaltul Decret nr. 1303, semnat de domnitorul Carol I. Această dată a rămas în cultura organizației militare drept Ziua Transmisioniștilor Militari.
        Cei 147 de ani au însemnat multiple transformări și adaptări la evoluția continuă a tehnicii. Diversificarea tipologiilor conflictelor și a cerințelor operaționale, precum și recunoașterea spațiului cibernetic ca mediu operațional, evoluția tehnologiei care devine din ce în ce mai complexă, utilizarea științei și tehnologiilor avansate în scopuri constructive, dar și destructive și letale din ce în ce mai diversificate impun adaptări continue atât doctrinare cât și structurale, precum și reacții oportune structurilor care au misiunea de a asigura sprijinul de comunicații și informatică.
        Utilizarea științei avansate a impus și adaptarea sistemului de educație, formare și instruire în arma comunicații și informatică la noile condiții, pentru a forma specialiști militari în instalarea, exploatarea și menținerea în funcțiune a noilor tipuri de echipamente intrate în dotare, fapt ce a impus ca începând cu anul universitar 2015, la Academia Forțelor Terestre pregătirea viitorilor ofițeri din armă să dureze 4 ani, iar din anul 2019 a fost înființată Școala  militară de maiștri militari și subofițeri pentru comunicații, tehnologia informației și apărare cibernetică.
       Militarii din arma comunicații și informatică au însoțit în permanență trupele armate atât pe fronturile Războiului de Independență, în Primul și Al Doilea Război Mondial, în poligoane și pe câmpurile de luptă, cât și în teatrele de operații din Afganistan, Kosovo, Irak, Mali și la misiunile de supreveghere maritime pentru creșterea nivelului de reacție și asigurarea securității la Marea Neagră.
       Structurile de comunicații și informatică, prin rezultatele obținute în activități comune cu statele aliate și partenere, au demonstrat capacitatea de a se adapta cerințelor impuse și de a răspunde cu profesionalism, devotament și abnegație provocărilor câmpului de luptă modern, pentru îndeplinirea cu succes a tuturor misiunilor încredințate.
       Cu prilejul acestei zile urăm tuturor militarilor activi, în rezervă și retragere și personalului civil contractual „La mulți ani!”, multă sănătate, putere de muncă și adaptabilitate continuă la schimbările și provocările domeniului!