Elevii Colegiului național militar „Tudor Vladimirescu”, în primii 12 pe ţară!


Sâmbătă, 23 martie 2019, s-a desfășurat, la Colegiul Tehnic ,,Mihai Bravu” București, etapa națională a Concursului Interdisciplinar Fizică - Geografie ,,Ştefan Hepiteş", parte integrantă a proiectului educaţional ,,Fenomene atmosferice şi evoluţia vremii pe glob".
https://fenomeneatmosfericesievolutiavremiipeglob.webnode.r…
Concursul a fost iniţiat de Colegiul Tehnic ,,Mihai Bravu" în colaborare cu Societatea Meteorologică Română, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi Ministerul Educaţiei Naţionale.
Concursul Interdisciplinar Fizică-Geografie ,,Ştefan Hepiteş” se desfăşoară în conformitate cu legislaţia în vigoare Metodologia - cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, aprobată prin Ordinul nr. 3035/ 10 Ianuarie 2012 de Ministerul Educaţiei, Cercetării Tineretului şi Sportului şi publicat în Monitorul Oficial nr. 0069 din 27 Ianuarie 2012, numit în acest regulament OMECTS 3035.
Concursul Interdisciplinar Fizică-Geografie "Ştefan Hepiteş" este o competiţie organizată anual şi are următoarele obiective: formarea şi dezvoltarea competenţelor specifice domeniului ştiinţei la elevi, în general şi conştientizarea tinerei generaţii cu privire la fenomenele asociate vremii severe şi comportamentului în cazul dezastrelor naturale.
Concursul promovează valorile culturale şi etice fundamentale, spiritul de fair-play, competitivitatea şi comunicarea interpersonală.
Elevii Colegiului național militar ,,Tudor Vladimirescu” Craiova, elev caporal Sergiu Amzuloiu, elev fruntaș Marian Eduard Ene, elev fruntaș Ștefan Ungureanu, din clasa a X-a D și elev fruntaș Daniel Florin Puchin, din clasa a X-A, calificați la etapa națională, în urma rezultatelor obținute la etapa județeană, susținută în data de 19 ianuarie 2019, au obținut Mențiuni Speciale, clasându-se pe primele 12 locuri! La clasa a X-a, filiera teoretică, au participat un număr de 80 de elevi din toată țara, elevul caporal Sergiu Amzuloiu fiind pe poziția a patra. Numărul total de participanți a fost de 370 de elevi.
Elevii au fost pregatiți de profesor Gabriela Truță, fizică, și profesor Otilia Grigorie, geografie.